Breinvlaag 2011-218 Monnik

“I want 2B free” klinkt er uit mijn luidspreker van mijn PC – instant auditieve en visuele lustbevrediging en een bakkie leut om 10 uur a.m. Een modern mens wordt wakker …

Ik overweeg een meditatieve trip onder leiding van een monnik.

Kijk eens naar de wereldlingen, bij al diegenen die zich ver boven het volk verheven voelen. Zij hebben hun wetenschap, maar verder dan zintuiglijke waarneming gaat die wetenschap niet. Maar de wereld van de geest die de hogere helft van het menselijk wezen uitmaakt wordt van de hand gewezen, met een zekere triomfantelijkheid en zelfs met haat uitgebannen. Vooral in de laatste tijd verheerlijkt deze wereld het begrip Vrijheid en wat voor resultaat zien we van hun Vrijheid? Niets dan slavernij en zelfmoord! Want de wereldse mens zegt: “Heb je behoeften, bevredig ze dan (nu), want je hebt precies dezelfde rechten als de rijksten en de aanzienlijksten. Bevredig je behoeften zonder schroom, maak ze zelfs groter.” Ziedaar de Leer van de Wereldlingen.

En wat is het resultaat van dit recht op steeds hoger opgeschroefde behoeften? Onder de rijken leidt het tot vereenzaming en geestelijke zelfmoord …. Men verzekert ons dat de wereld gaandeweg tot een eenheid zal geraken, dat naarmate de afstanden makkelijker te overbruggen zijn, de mensen sneller zullen verbroederen, ook al omdat denkbeelden zich als het ware door de lucht voortplanten….

Weest (edoch) op uw hoede … Door de vrijheid te interpreteren als een vermeerdering en snelle leniging van behoeften doet een mens zijn aard geweld aan, want daardoor kweekt hij talrijke onzinnige en dwaze verlangens in zichzelf aan, alsmede kwalijke en absurde verzinsels. Men leeft dan slechts om elkaar de ogen uit te kunnen steken, voor wellust en opschepperij….. en zelfs voor zelfmoord schrikt men niet terug als dergelijke behoeften niet bevredigd kunnen worden.

Hoe actueel, nee dit bedacht ik niet zelf, maar schreef ik over uit De Gebroeders Karamazov van Dostojewski, 1880!, pg. 315.Categorieën:Geld, sociale media, Wetenschap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: